Witamy na stronie BYDMAN

Budowa Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy rozpoczęła się na podstawie porozumienia środowiskowego zawartego 18 maja 1994 roku pomiędzy czterema uczelniami bydgoskimi :

  • Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym (d. Akademia Techniczno-Rolnicza )
  • Collegium Medicum UMK (d. Akademia Medyczna)
  • Uniwersytetem Kaziemierza Wielkiego (d. Akademia Bydgoska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna )
  • Akademią Muzyczną
Porozumienie w sprawie budowy sieci BYDMAN  - 1994r.
Porozumienie Jednostek założycielskich z sierpnia 1998r.
 

Jako Jednostkę Wiodącą upoważnioną do reprezentowania środowiska bydgoskiego wobec Komitetu Badań Naukowych wybrano Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. (d. Akademia Techniczno-Rolnicza )

Za koordynację prac i bieżące kontakty odpowiedzialna jest Jednostka UTP - Dział Informatyki