Dział Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Kierownik Działu :

mgr inż. Piotr Jarczewski - specjalista informatyk

tel: +48 (052) 340-86-24
e-mail:Piotr.Jarczewski@utp.edu.pl


Z-ca Kierownika Działu :

mgr inż. Janusz Szykowny
tel: +48 (052) 374-94-64
fax: +48 (052) 340-86-60
e-mail:Janusz.Szykowny@utp.edu.pl

Pracownicy:
Alicja Kupczyk - specjalista d.s. związanych z informatyką
tel: +48 (052) 340-86-95
Alicja.Kupczyk@utp.edu.pl


mgr inż.  Aleksander Świtała
tel.: +48 (052) 340-86-11
e-mail:Aleksander.Switala@utp.edu.pl

mgr inż.  Łukasz Dobosiewicz
tel.: +48 (052) 340-87-03
e-mail:Lukasz.Dobosiewicz@utp.edu.pl