Cennik obowiązujący do 15 grudnia 2004r.

Cennik Usług
Miejskiej Sieci Komputerowej BYDMAN

obowiązujący do 15 grudnia 2004r.

Powrót do aktualnego cennika

 

1.  Dołączenie sieci LAN lub stacji abonenta do portu sieci BYDMAN

Tabela 1.

LP

Rodzaj usługi

Opłata instalacyjna netto zł

Opłata miesięczna netto zł

1. Przyłączenie portem asynchronicznym
1.1 z przepływnością do 57600bps 300 100
1.2 z przepływnością do 115200bps 300 160
2. Przyłączenie portem synchronicznym
2.1 z przepływnością  64kbps* 900 100
2.2 z przepływnością  128kbps* 900 160
2.3 z przepływnością  256kbps* 900 500
2.4 z przepływnością  512kbps* 900 800
2.5 z przepływnością  1024kbps* 900 1100
2.6 z przepływnością  2048kbps* 900 1400
           * bez gwarancji pasma zagranicznego i TPNET, serwer jest traktowany jak 5 stacji roboczych
3. Przyłączenie portem ethernet 10Mbps  ze stykiem RJ45
3.1 1 stacja robocza lub 256kbps* 900 300
3.2 do 3 stacji roboczych lub 512kbps* 900 600
3.3 do 9 stacji roboczych lub 1Mbps* 900 900
3.4 do 25 stacji roboczych lub 2Mbps* 1000 1200
3.5 do 75 stacji roboczych lub 5Mbps* 1000 1500
3.6 do 250 stacji roboczych lub 10Mbps* 1000 1800
           Dodatkowo:
3.7 za styk optyczny MM 10Mbps 100 30
3.8 za styk optyczny SM 10Mbps 100 45
           * bez gwarancji pasma zagranicznego i TPNET, serwer jest traktowany jak 5 stacji roboczych
4. Przyłączenie portem ethernet 100Mbps RJ45
4.1 do 25 stacji roboczych lub 2Mbps* 1200 1500
4.2 do 75 stacji roboczych lub 5Mbps* 1200 1800
4.3 do 250 stacji roboczych lub 10Mbps* 1200 2100
4.4 250+ stacji roboczych  lub ponad 10Mbps* negocjowane negocjowane
4.5 Przyłączenie portem ATM 155Mbps* negocjowane negocjowane
           Dodatkowo:
4.6 za styk optyczny MM 100Mbps 100 60
4.7 za styk optyczny SM 100Mbps 100 75
4.8 za port 10 Mbps do sieci wirtualnej klienta na switchu  ATR 300 300
4.9 za port do sieci wirtualnej klienta na switchu BYDMAN 300 150
           * bez gwarancji pasma zagranicznego i TPNET, serwer jest traktowany jak 5 stacji roboczych
5. Dostęp do pasma zagranicznego i TPNET
5.1 bez rezerwacji 0 0
5.2 rezerwacja 128kbsp 100
ceny dostawcy  łącza
zagranicznego
 + 25%

 

5.3 rezerwacja 192kbsp 100
5.4 rezerwacja 256kbsp 100
5.5 rezerwacja 384kbsp 100
5.6 rezerwacja 512kbsp 100
5.7 rezerwacja powyżej 512kbsp 100
6. Dzierżawa włókien (za 1 włókno)
6.1 pomiędzy przełącznicami BYDMAN 200 15zł/100m
6.2 pomiędzy mufą a przełącznicą 1600 15zł/100m
6.3 pomiędzy mufami 3000 15zł/100m
7. Przydział publicznych numerów IP (klasa C)
7.1 do 1/16 włącznie 0 0
7.2 1/8 50 10zł
7.3 1/4 75 20zł
7.4 1/2 100 30zł
7.5 1 100 60zł

 

2.  Opłaty za wykonywane serwisy internetowe. 

Tabela 2.

LP

Nazwa usługi

Opłata jednorazowa
Netto zł
Abonament miesięczny
Netto zł
1. Serwis DNS
1.1 „primary” DNS dla domeny prostej i odwrotnej  150 50
1.2 edycja pierwszej linii pliku bazy DNS  10  
1.3 edycja kolejnej linii pliku bazy DNS  2  
1.4 „secondaryDNS 100 25
2. Serwis MAIL
2.1 rezerwowy MX dla domeny Abonenta 50 50
2.2 skrzynka e-mail na 1 miesiąc 20 0
2.3 skrzynka e-mail na 3 miesiące 45 0
2.4 skrzynka e-mail na 6 miesięcy 60 0
2.5 skrzynka e-mail na 12 miesięcy 84 0
3. Serwis WWW
3.1 serwer www.man.bydgoszcz.pl/~user do 5MB 30 30
3.2 serwer wirtualny www.firma.com.pl do 5MB 100 50
3.3 dodatkowy obszar dysku dla serwera WWW   5zł/1MB
4. Serwisy na routerach (filtrowanie i statystyka)
4.1 lista dostępu do 10 linii 100 20
4.2 następna linia listy dostępu do 50 linii 8 2

 

Szkoły podstawowe i średnie mogą uzyskać decyzją Prorektora ds. Nauki ATR bonifikatę w wysokości do 40% stawek niniejszego Cennika.

 

Abonent Operator
 
........................................
data i podpis
 
........................................
data i podpis